top of page

OUR AGENTS

Danny Cao

Danny Cao

CEO

(Jennifer) Chi Jin

(Jennifer) Chi Jin

Licensed R.E. Salesperson

Ada Lo (Chun Bun)

Ada Lo (Chun Bun)

Licensed R.E. Salesperson

Nancy Xiao (Zhen Qi)

Nancy Xiao (Zhen Qi)

Licensed R.E. Salesperson

XZQ3422@gmail.com
(718)461-5416

Arlene Carpio

Arlene Carpio

Licensed R.E. Salesperson

(347)430-2000

Raymond C. Wong

Raymond C. Wong

Licensed R.E. Salesperson

Anna Cui (XinYue)

Anna Cui (XinYue)

Licensed R.E. Salesperson

zoey88889@gmail.com
(917)485-8288

(Wendy) Huei H. Lin

(Wendy) Huei H. Lin

Lic. R.E. Associate Broker

whhlin@hotmail.com
347-360-5843

Joanne Lee (Pei Shan)

Joanne Lee (Pei Shan)

Licensed R.E. Salesperson

Leo Lau (Leo Man)

Leo Lau (Leo Man)

Licensed R.E. Salesperson

Leomlau78@yahoo.com
(646)533-3737

Mike Tian (Fu Cheng)

Mike Tian (Fu Cheng)

Licensed R.E. Salesperson

tianmike@me.com
(646)575-6117

Jack Guan (Jia Jun)

Jack Guan (Jia Jun)

Licensed R.E. Salesperson

Jack_guan@yahoo.com
(646)541-1231

Sunny Kwan

Sunny Kwan

Licensed R.E. Salesperson

Lemon Pan (Yana)

Lemon Pan (Yana)

Licensed R.E. Salesperson

Pan.lemon@gmail.com
(917)257-0949

Mike Chen (Chen Zhen)

Mike Chen (Chen Zhen)

Licensed R.E. Salesperson

Yani Huang

Yani Huang

Licensed R.E. Salesperson

jalonso_82@hotmail.com
(917) 698-4022

Monique Lin

Monique Lin

Licensed R.E. Salesperson

Jaycie Yu

Jaycie Yu

Licensed R.E. Salesperson

Sylvia Mok (Xiu Q)

Sylvia Mok (Xiu Q)

Licensed R.E. Salesperson

xiuqmok@hotmail.com
(917)548-3791

Shuni Xu

Shuni Xu

Licensed R.E. Salesperson

shuni20107@gmail.com
(917) 667-6766

Jenny Chan

Jenny Chan

Licensed R.E. Broker

(Lily) Ai Li Voon

(Lily) Ai Li Voon

Licensed R.E. Salesperson

lily88vnn@gmail.com
(347) 863-4216

Venus Lin (Jin Hang)

Venus Lin (Jin Hang)

Licensed Associate Broker

venus163@gmail.com
(646)533-3311

Sara Mui (Wan Sze)

Sara Mui (Wan Sze)

Licensed R.E. Salesperson

Aleshia Qiu (Yu Qing)

Aleshia Qiu (Yu Qing)

Licensed R.E. Salesperson

(Cynthia) Ying Y. Chen

(Cynthia) Ying Y. Chen

Licensed R.E. Salesperson

Wei Shi

Wei Shi

Licensed R.E. Salesperson

Tom Tan (Kheng K)

Tom Tan (Kheng K)

Licensed R.E. Salesperson

Samuel Chen

Samuel Chen

Licensed R.E. Salesperson

Janie Wu (Jiating)

Janie Wu (Jiating)

Licensed R.E. Salesperson

ajaniej@gmail.com
(347)828-5650

Frank Wong (Cheong Nam)

Frank Wong (Cheong Nam)

Licensed R.E. Salesperson

(Irene) Yin Y. Lee

(Irene) Yin Y. Lee

Licensed R.E. Salesperson

ilee89@gmail.com
(646) 529-5437

(Sabrina) Xiaohong Yang

(Sabrina) Xiaohong Yang

Licensed R.E. Salesperson

xiaoy98@yahoo.com
(347) 206-1333

Angel Tang (Juan Tang)

Angel Tang (Juan Tang)

Licensed R.E. Salesperson

Phone & Email

David Chen (Weida)

David Chen (Weida)

Licensed R.E. Salesperson

David709@gmail.com
(917)913-8066

Susan Chen (Rui-Fang)

Susan Chen (Rui-Fang)

Licensed R.E. Salesperson

Rfchen94@gmail.com
(718)888-3373

Robert Chen

Robert Chen

Licensed R.E. Salesperson

Jenny Li (Jinghan)

Jenny Li (Jinghan)

Licensed R.E. Salesperson

Young (Shangyang Li)

Young (Shangyang Li)

Licensed R.E. Salesperson

(718)288-8296

Emily (Ziying) Chen

Emily (Ziying) Chen

Licensed R.E. Salesperson

Emily Wu

Emily Wu

Licensed R.E. Salesperson

Joanna Chen (Xiao Ling)

Joanna Chen (Xiao Ling)

Licensed R.E. Salesperson

Hernan Gomez

Hernan Gomez

Licensed R.E. Salesperson

gomezhg@hotmail.com
(646)807-6751

Jackie Lin

Jackie Lin

Licensed R.E. Salesperson

Raymond Wong

Raymond Wong

Licensed R.E. Salesperson

Mike Song (Ya Lei)

Mike Song (Ya Lei)

Licensed R.E. Salesperson

Jose M. Alonso

Jose M. Alonso

Licensed R.E. Salesperson

jalonso_82@hotmail.com
(917) 698-4022

Robert Yip

Robert Yip

Licensed R.E. Salesperson

Ling (Chen Qi Ling)

Ling (Chen Qi Ling)

Licensed R.E. Salesperson

Vicky Cheng

Vicky Cheng

Licensed Real Estate Salesperson, CBR (Certified Buyer Representative)

chengaihui@gmail.com
(917) 622-0666

Morning Lin

Morning Lin

Licensed R.E. Salesperson

Sandy Shi (Hao Xian)

Sandy Shi (Hao Xian)

Licensed R.E. Salesperson

sandyhshi@yahoo.com
(917)705-1880

(Jessie) Soo M. Wong

(Jessie) Soo M. Wong

Licensed R.E. Salesperson

(Tracy) Shaoxiu Li

(Tracy) Shaoxiu Li

Licensed R.E. Salesperson

tracyli1288@gmail.com
(347) 992-4894

Vic Weng (Li Sheng)

Vic Weng (Li Sheng)

Licensed R.E. Salesperson

Jun Chang (Jun Lin Zhang)

Jun Chang (Jun Lin Zhang)

Licensed R.E. Salesperson

Bing Xia

Bing Xia

Licensed R.E. Salesperson

Xb201314@gmail.com
(917)216-8304

Mark Huang

Mark Huang

Licensed R.E. Salesperson

(917)319-3889

bottom of page